O nas

Głównym celem powołania RCEE była troska o świadomość ekologiczną mieszkańców regionu lubelskiego.

Zadaniem RCEE jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Aby osiągnąć ten cel prowadzimy na szeroką skalę działania edukacyjne, propagujemy styl życia zgodny z naturą, tworzymy lobby ekologiczne, a także udostępniamy wydawnictwa i materiały dydaktyczne.