Z-d Proj.-inwest.

Zakład Projektowo-Inwestycyjny

Zgodnie z założeniami Statutu, LFOŚN może prowadzić odpłatną działalność statutową w celu pozyskiwania środków finansowych, które w całości przeznaczane są na realizację innych nieodpłatnych zadań statutowych, w tym głównie edukacji ekologicznej.