PGNiG SA

Czy wiesz, że PGNiG SA to...

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu w Polsce. Działalność podstawowa spółki obejmuje poszukiwania i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucję paliw gazowych i płynnych. W Polsce PGNiG SA jest jednym z największych i najstarszych przesiębiorstw. PGNiG SA jest również jednym z największych pracodawców w kraju. Wiecej informacji na stronie www.pgnig.pl.

PGNiG SA jest również partnerem Fundacji przy realizacji szeregu imprez związanych z ochroną środowiska i wyłącznym patronem programu "GAZ ZIEMNY - DAREM ZIEMI" adresowanym do dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego. W ramach programu przeprowadzone zostały konkursy i warsztaty związane tematycznie z gazem , jak również przekazano do szkół ulotki informacyjne przygotowane przez PGNiG SA.