Dzień Ziemi

DZIEŃ ZIEMI - HISTORIA NARODZIN

Najpierw był pomysł...

Pomysłodawcą Dnia Ziemi był senator Stanów Zjednoczonych Gaylord Nelson.
Idea Dnia Ziemi ewoluowała kilka lat począwszy od roku 1962. Wtedy to Nelson zaczął zastanawiać się nad sposobem ustanowienia ochrony środowiska przyrodniczego jako stałego elementu polityki państwowej USA. Jednak nie było to tak proste, jak mogłoby się wydawać... Do swojego pomysłu udało mu się przekonać ówczesnego Prezydenta Kennedy. We wrześniu 1963 roku prezydent odbył podróż po 11 stanach, promując ideę senatora. Z różnych względów podróż ta nie przyniosła żadnych skutków. Pomimo to Nelson samodzielnie kontynuował rozmowy w sprawie ochrony środowiska w 25 stanach.

I tak to się zaczęło...

Latem 1969 roku zaczęły nasilać się demonstracje studentów przeciw wojnie w Wietnamie. Wtedy właśnie Nelson wpadł na pomysł zorganizowania masowych demonstracji mówiących o tym, co stało się z naszym środowiskiem? Być może właśnie dzięki temu udałoby się w końcu włączyć ochronę środowiska w plan polityki państwa? Na konferencji w Seattle we wrześniu 1969 roku Nelson ogłosił, że wiosną następnego roku odbędzie się demonstracja „przyrodnicza” na skalę krajową, na którą wszyscy są zaproszeni. Odpowiedź społeczeństwa była zdumiewająca. Telegramy, listy i telefony z pytaniami zaczęły spływać z terenu całego kraju. Amerykanie w końcu znaleźli forum, na którym mogli wyrazić swoją troskę odnośnie tego, co się działo z glebą, rzekami, jeziorami i powietrzem. W związku z tak dużym zainteresowaniem akcją Nelson powołał specjalny zespół i mianował Denisa Hayes na głównego koordynatora akcji.
Dnia 22 kwietnia 1970 roku, 20 milionów Amerykanów wyszło na ulice, by protestować przeciw pogarszaniu się jakości środowiska przyrodniczego. Pierwszy Dzień Ziemi przyczynił się m.in. do powstania United States Environmenal Protection Agency (EPA) – organizacji m.in. prowadzącej badania na rzecz ochrony środowiska, opracowującej wiele ciekawych raportów o stanie środowiska.

Jak sam Nelson powiedział:

„Nie mieliśmy ani czasu ani środków by zorganizować 20 – milionową demonstrację i włączyć w to tysiące szkół i lokalnych społeczności. To właśnie była niezwykła rzecz, jeśli chodzi o Dzień Ziemi. Po prostu zorganizował się sam!”

Ciąg dalszy...

Z każdym rokiem akcja cieszyła się większym uznaniem na świecie. Już w 1990 roku Dzień Ziemi zmobilizował 200 milionów ludzi ze 141 krajów świata, tym samym podnosząc status spraw ekologicznych na scenie światowej. Natomiast w Dniu Ziemi 2000 wzięło udział 5 000 grup ekologicznych, co dało ogromną liczbę setek milionów uczestników aż w 184 krajach. Wtedy też do obchodów Dnia Ziemi włączono problem globalnego ocieplenia i czystej energii (ta akcja jest nadal kontynuowana).
Za swoją rolę w powstaniu Dnia Ziemi Nelson został uhonorowany najwyższym odznaczeniem dla cywilów w Stanach Zjednoczonych – Medal of Freedom. Gaylord Nelson zmarł w lipcu 2005 roku w wieku 89 lat. Do końca wierzył w to, że edukacja może zmienić postawę ludzi w stosunku do naszego środowiska.

W Polsce...

Polska do obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi - 22 kwietnia włączyła się w 1990 roku. Corocznie tej akcji przyświeca inne hasło. Obecne hasło:

ZIEMIA ODZYSKANA

Nie zapominajmy, że walka o czyste środowisko nadal trwa... I tylko od nas zależy, czy ją wygramy...

Polecamy:

www.earthday.net
www.earthday.gov
www.dzienziemi.org.pl